1.za 1.2 kg orzechów zapłacono 18zł.napisz wzór opisujący zależność y-koszt orzechów [zł] od x-masy orzechów [kg]
2.kwotę 56zł rozdzielono między Adama i ewę w stosunku 3:5.Ile złotych otrzymał Adam.?
3.w jakim stosunku spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego dzieli wysokość podstawy bryły
4.wieżę wysokości 300 m widziano pod kątem 60st. z jakiej odległości widziano tę wieże,skoro oczy patrzącego znajdowały się na wysokości podstawy tej wieży.?
5.ile razy objętość walca jest większa od objętości stożka o takiej samej wysokości,ale 3 razy mniejszym promieniu podstawy

1

Odpowiedzi

2009-10-11T20:36:39+02:00
2.

56 dzielone przez 8 = 7

3 razy 7 = 21 zł - tyle otrzymał adam