Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T23:49:58+01:00
1.Jeśli atom centralny cząsteczki tworzy dwa wiązania i nie ma na nim wolnych par elektronowych, to cząsteczka ma kształt liniowy i wszystkie jej atomy leżą w jednej płaszczyźnie. (przykład w załączniku).

2.Jeśli atom centralny tworzy trzy wiązania i nie ma par elektronowych lub tworzy dwa wiązania i ma jedną wolną parę elektronową, to cząsteczka jest trygonalna i przyjmuje kształt trójkąta płaskiego; wszystkie atomy leżą w jednej płaszczyźnie (przykład w załączniku)

3.Jeżeli atom centralny tworzy cztery wiązania lub trzy wiązania i ma 1 parę elektronową, albo dwa wiązania i dwie pary, to cząsteczka ma kształt tetraedryczny, a kąt między cząsteczkami wynosi ok 109⁰ (przykład w załączniku)
6 3 6