Odpowiedzi

2010-02-11T23:38:41+01:00
Poprawę sytuacji na rynku pracy ma przynieść zapowiadana przez resort finansów reforma. Ministerstwo chce obniżyć tzw. klin podatkowy (różnicę pomiędzy tym, jakie koszty są związane z zatrudnianiem pracownika, a tym, ile dostaje on na rękę), który wynosi około 40 proc. pensji brutto.

Zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy możemy sfinansować, ograniczając renty inwalidzkie, które dla wielu osób są sposobem na ucieczkę przed bezrobociem. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników rencistów w Europie i często renty dostają osoby, które mogłyby pracować. Trzeba jednak dodać, że w ostatnim czasie nastąpiła tutaj istotna poprawa i system świadczeń rentowych został uszczelniony.

Głównym jednak polem do obniżania kosztów pracy jest zrezygnowanie ze wcześniejszych emerytur, które są bardzo kosztowne. Aby móc myśleć o znaczącej obniżce klina podatkowego trzeba też pomyśleć o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
1 1 1