Mógłby to ktoś przetłumaczyc? Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby nie było zrobione na "odwal się" albo z translatora. Dzięki z góry, to dla mnie bardzo ważne. (nie gwarantuję, że tekst jest poprawnie napisany)

The lights beam down from the stars
and it takes my breath away
And the reats of glee in my heart,
end up voicing words to say

All I feel is invested in this
Reach to me, her thoughts reply
Clinging still, her love awaiks,
and she's opened up my eyes

I can't see you clear
And I can hear you leave
And I can't deny that it's a night of love
As the night now frozen shoots flames and she craves to my call of love
Then she'll rise with love
Though tonight our love is so real despite fears in my eyes,
I can still feel you near

All I need's a little time
To embrace what I must face
You have chosen to decide
That we're better off this way

2

Odpowiedzi

2010-02-12T09:29:25+01:00
Wiązki światła w dół z gwiazd
i zajmuje my breath away
A reats z radości w moim sercu,
kończy się głoszenia słowa powiedzieć

Wszystkie czuję inwestuje się w tym
Dotrzeć do mnie, jej odpowiedzi myśli
Trwając nadal, miłość awaiks,
a ona otworzyła mi oczy

Nie widzę wyczyszczenia
I can hear you leave
I nie można zaprzeczyć, że jest to noc miłości
W nocy teraz zamrożone strzela ogień, a ona łaknie na moje wezwanie miłości
Wtedy ona prowadzić z miłości
Chociaż dzisiaj nasza miłość jest tak prawdziwe pomimo obaw, w moich oczach,
Mogę nadal czuje się w pobliżu

All I need's a little time
Aby swoim zasięgiem objąć co mam twarz
Wybrałeś do decydowania
Że jesteśmy lepiej w ten sposób
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T09:30:15+01:00
Światła rozpromieniają się w dół na gwiazdę
i to zabiera mi oddech
i radość dociera do mojego serca
chcę skończyć wyrażanie słów lecz powiedzieć

Wszystko co czuję jest obdarzone w to
Dotrzyj do mnie, jej myśli odpowiadają
Trzymając nadal, jej miłość w czekaniu
i ona jest połączona ze mną moimi oczyma

Nie widzę, jak przejaśniasz się
I słyszę, jak odchodzisz
I nie mogę zaprzeczyć, że to jest miłość
noc teraz zamrożona rozstrzeliwuje płomienie i ona błaga mojej miłości
Wtedy ona podniesie się z miłością
Chociaż dzisiaj wieczorem nasza miłość jest tak prawdziwa wbrew lękom w moich oczach,
Mogę nadal czuć ciebie blisko

W zupełności potrzebuje cię
Aby objąć i spojrzeć na ciebie
Dałaś mi wybór by zdecydować
Że jesteśmy z dala od siebie