Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T01:35:52+01:00
Promień globusa ma długość 14 cm.
a) Oblicz jego pole powierzchni.
b) Oblicz,jaka długość ma okrąg będący na tym globusie równikiem.

Przyjmij, że Pi wynosi 22/7 ( dwadzieścia dwie siódme)

R = 14 cm - promień globusa
a) P = ? - pole powierzchni globusa ( pole kuli)
P = 4πR²
P = 4*π*(14 cm)²
P = 4*22/7*196 cm²
P = 2464 cm²

Pole globusa wynosi 2464 cm²
b) Jest to koło wielkie kuli o promieniu R = 14 cm
Nalezy obliczyć obwód tego koła wielkiego
O = 2*π*R
O = 2*22/7 *14 cm
O = 88 cm
Okrąg będacy na tym globusie równikiem ma długość 88 cm