Odpowiedzi

2010-02-12T08:29:36+01:00
Rozwiązanie zadania na przykładzie:
np. Pole małego koła = 100pi m2
pole dużego koła = 225pim2 - ponieważ duże jest większe "o" 125%, czyli musimy dodać

Pole małego koła=pi * r2
pole dużego koła=pi * r2
100 pi m2= pi *r2 /:pi
225pi m2 = pi* r2 / :pi
100m2=r2
225m2=r2
r=10
r=15
15:10 = 1,5
odp. promień dużego koła jest 1,5 razy większy
14 4 14