Blagam was o poprawienie mojego programu bardzo mi zalerzy!! i dziękuje z góry
program tablica;
uses crt;
var i,liczby: array[1..6] of integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to 6 do
begin
write ('podaj elementy', i);readln<liczby[i]);
end;
for i:=1 to 6 do suma:=suma+liczby[i];
writeln('suma=', suma);
write('srednia=', suma, 6);
readln;
end.

2

Odpowiedzi

2010-02-12T11:16:48+01:00
Po mojemu to powinno wyglądać tak :

program tablica;
uses crt;
var i, suma: integer;
liczby: array[1..6] of integer;
srednia: real;
begin
clrscr;
for i:=1 to 6 do
begin
writeln('podaj elementy ', i);
readln(liczby[i]);
end;
for i:=1 to 6 do suma:=suma+liczby[i];
writeln('suma= ', suma);
srednia := suma / 6;
write('srednia= ', srednia:2:2);
readln;
end.


Namieszałaś trochę ze zmiennymi, brakowało jakiegoś średnika i źle obliczało średnią, to też Ci poprawiłem.
1 5 1
2010-02-12T12:46:53+01:00
Program tablica;
uses crt;
var liczby: array[1..6] of integer;
var i, suma: integer;
begin
clrscr;

for i:=1 to 6 do
begin
write ('podaj elementy', i);
readln(liczby[i]);
end;
for i:=1 to 6 do suma:=suma+liczby[i];
writeln('suma=', suma);
write('srednia=', suma/6:2:1);
readln;
end.