Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T08:50:34+01:00
Pobrzeża:
- Pobrzeże Szczecińskie,
- Pobrzeże Koszalińskie,
- Pobrzeże Gdańskie.
W pasie polskiego pobrzeża znajdują się dwa parki narodowe: Woliński Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy
Pobrzeże - to szeroki na kilka do kilkunastu kilometrów pas wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku. Rozciąga się od Zatoki Kilońskiej aż po Zalew Wiślany. Nadmorskie krajobrazy tego pasa dzielą się na: wydmowy, deltowy, jeziorno-bagienny, i wysoczyznowy (nadmorskie urwiska).

POJEZIERZA:
-Pojezierze Wielkopolskie,
- Pojezierze Pomorskie,
- Pojezierze Mazurskie.

Krajobraz pojezierzy jest młodoglacjalny, co oznacza, że ukształtowany został przez lądolód ostatniego - północnopolskiego zlodowacenia. Cechą charakterystyczną krajobrazu młodoglacjalnego jest występowanie duzej liczby jezior moreny dennej, jezior rynnowych i oczek wytopiskowych.Pojezierze Pomorskie

Jest to pojezierze z największą liczbą jezior i największymi wysokościami względnymi. Najwyższym wzniesieniem jest wzgórze morenowe - Wieżyca /329 m n. p. m./. Ze względu na malowniczy krajobraz i rwące rzeki wschodnia część Pojezierza Pomorskiego - Pojezierze Kaszubskie nazywana jest ,, Szwajcarią Kaszubską,,.

Pojezierze Mazurskie - Jest to pojezierze z największymi polodowcowymi jeziorami morenowymi: Śniardwy /114km2/ i Mamry oraz rynnowymi: Jeziorak i Bełdany. Na Pojezierzu Mazurskim znajduje się też najgłębsze polski jezioro - Hańcza /108,5m/.

Pojezierze Wielkopolskie - Z terenu tego pojezierza lądolód wycofał się najwcześniej, dlatego na tym obszarze jezior jest najmniej, a wzgórza i pagórki morenowe są już znacznie zniszczone. Większość jezior zarosła, a w ich miejscu powstały bagna i torfowiska. Spośród wszystkich pojezierzy teren ten ma najłagodniejszy klimat, najdłuższy okres wegetacyjny, trwający około 210 dni, ale najmniejsze opady atmosferyczne - około 500 mm. Na Pojezierzu Pomorskim występują złoża węgla brunatnego /Koło, Konin, Turek/, ropy naftowej oraz znajdują się obszary eksploatacji surowców budowlanych /iłów i glin/. W uzdrowisku Ciechocinek wykorzystuje się do celów leczniczych solanki.
28 3 28