Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T09:28:23+01:00
Może coś z tego wybierzesz
Rodzaje promieniowania fal elektromagnetycznych (według rosnącej energii)
- promieniowanie radiowe - mają szerokie zastosowanie w radiofonii i telewizji, komunikacji radiowej i do bardziej wyspecjalizowanych celów. Te o najdłuższych długościach fali stosowane są w radionawigacji morskiej ze względu na słabe tłumienie przez oceany i atmosferę.
- promieniowanie mikrofalowe – mikrofale - najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami, w których są one wykorzystywane,to radary (długość fali najczęściej 3 cm) oraz kuchenki mikrofalowe. Mikrofale są używane także do obserwacji astronomicznych w radioteleskopach. - promieniowanie tła (promieniowanie reliktowe) - to promieniowanie mikrofalowe, które stanowi pozostałość po etapach ewolucji. Wypełnia cały Wszechświat w postaci m.in.kwantów
-promieniowanie cieplne (termiczne) – promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego, - promieniowanie podczerwone (podczerwień) - Fale z zakresu od 1 mm do 0,7 μm stanowią promieniowanie podczerwone zwane inaczej cieplnym lub krótko podczerwienią. Wykorzystuje się je w badaniach strukturalnych (spektroskopia widma cząsteczek organicznych), w lecznictwie (diatermia), biologii (badania mikroskopowe w podczerwieni) także do obserwacji w ciemności (noktowizor, czujniki alarmowe). Duże znaczenie naukowe i praktyczne ma fotografika w bliskiej podczerwieni: diagnostyka stanów patologicznych układu krążenia w medycynie, wykrywanie fałszerstw dokumentów w kryminalistyce, ekspertyza dzieł sztuki.Inne zastosowania to także: odczyt płyt CD laserem emitującym fale o długości 650-790 nm, przekaz danych w światłowodzie – przepustowość kanału powyżej 1 Gb/s , przekaz danych w powietrzu, zdalne sterowanie z pilota, w tym komunikacja w standardzie IrDA ,pomiar odległości – dalmierze podczerwone w zakresie 0,25-1,5 μm (w tachimetrii, w triangulacji pomiar bazy w sieci triangulacyjnej), skanery laserowe pracujące w zakresie do 80 μm (pomiar opóźnienia);promienniki podczerwieni stosowane w niektórych typach saun lub do ogrzewania wnętrz (np. parasol grzewczy). w zdjęciach satelitarnych m.in. prądów morskich, zachmurzenia – wysokie, zimne chmury są jasne, niższe szare ;obserwacje kosmosu w podczerwieni (np. projekt 2MASS);badanie historii obrazu malarskiego – w podczerwieni widać wcześniejsze warstwy szkiców i przemalowywań. sterowanie zwrotnicami tramwajowymi.
- promieniowanie świetlne – światło – wykorzystywane m.in. w sensorach (czujniki, w urządzeniach skanujących)
- promieniowanie słoneczne – elektrownie słoneczne przetwarzające promieniowanie słoneczne na ciepło, a ciepło na energię elektryczną,
- promieniowanie laserowe - medycyna(okulistyka-lasery są wykorzystywane do przecinania cyst powiek lub spojówek, przecinania naczyń wrastających w rogówkę, perforacji cyst tęczówki, przecinania zrostów tęczówkowo - rogówkowych, do zabiegów przeciwjaskrowych i przeciwzaćmowych, do korekcji wad wzroku (astygmatyzmu, krótkowzroczności i dalekowzroczności) i do witreotomii;dermatologia- usuwanie naczyniaków oraz niektórych nowotworów (np. raka podstawnokomórkowego). W laryngologii laserem leczy się nowotwory krtani oraz wykonuje rekonstrukcję kosteczek słuchowych.
W pulmonologii lasery są stosowane do rekanalizacji dróg oddechowych, usuwania ciał obcych i źródeł krwawienia, fotokoagulacji receptorów kaszlu.
W chirurgii lasery służą do udrażniania przełyku w chorobach nowotworowych, hamowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, leczenia łagodnych nowotworów jelita grubego.
W ginekologii lasery są stosowane w laparoskopii do uwalniania zrostów wewnątrzmacicznych i w miednicy, w leczeniu endometriozy, mięśniaków, łagodnych torbieli przydatków, wodniaków jajowodów.
W urologii są stosowane do kruszenia złogów w moczowodach, leczenia łagodnego przerostu prostaty.
W neurochirurgii są wykorzystywane do usuwania oponiaków, glejaków i nerwiaków.
W chirurgii naczyniowej za pomocą laserów wykonywana jest przezskórna angioplastyka
- promieniowanie ultrafioletowe (nadfioletowe, nadfiolet) ultrafiolet - Promieniowanie nadfioletowe zwane inaczej ultrafioletowym obejmuje zakres od 4 nm do 400 nm. Promieniowanie nadfioletowe ma silne działanie fotochemiczne (przyspiesza reakcje chemiczne).Przy długości fali poniżej 300 nm wywołuje już jonizację i może być zabójcze dla organizmów żywych. Przed promieniowaniem nadfioletowym chroni nas warstwa ozonowa, pochłaniająca promieniowanie o długości fali poniżej 290 nm, a także powietrze, które pochłania całkowicie promieniowanie nadfioletowe w zakresie dalekiego ultrafioletu. Promieniowanie nadfioletowe ma wiele zastosowań w biologii (badania mikroskopowe tkanek i komórek),mineralogii (analiza minerałów), farmacji (sterylizacja), przemyśle spożywczym (konserwowanie żywności),przemyśle chemicznym (przyspieszanie reakcji) i wielu innych.
- promieniowanie rentgenowskie (promienie Roentgena, promienie X) - Zakres promieniowania rentgenowskiego pokrywa się częściowo z niskoenergetycznym (tzw. miękkim) promieniowaniem gamma. Rozróżnienie wynika z mechanizmu wytwarzania promieniowania. Promieniowanie gamma powstaje m.in. w przemianach energetycznych zachodzących w jądrze atomowym, natomiast promieniowanie rentgenowskie wytwarzane jest m.in. w lampach rentgenowskich. Przyspieszone w polu elektrycznym elektrony hamowane są przez materiał anody tracąc swoją energię, która zostaje wypromieniowana jako promieniowanie hamowania. Promieniowanie rentgenowskie wykorzystuje się w badaniach strukturalnych (rentgenowska analiza strukturalna), w defektoskopii oraz do badania pierwiastkowego składu chemicznego (XRF - rentgenowska analiza fluorescencyjna, pozwala ustalić liczbę atomową Z badanego materiału). Ponadto promieniowanie rentgenowskie szeroko stosuje się w diagnostyce medycznej wykorzystując fakt, że tkanka łączna przepuszcza, a kości pochłaniają promienie X.
- promieniowanie synchrotronowe - wytwarzane przez naładowane cząstki poruszające się po okręgach w polu magnetycznym w synchrotronach lub w polu gwiazd neutronowych ; zastosowanie promieniowania synchrotronowego pozwala badać zjawiska biologiczne w żywych organizmach, wraz z ich dynamiką, nie tylko metodami obrazowania, lecz przy wykorzystaniu licznych technik spektroskopowych
- promieniowanie gamma – promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane np. przez jądra atomów - Są to fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10-10 m. Źródłem promieniowania gamma są procesy zachodzące w jądrze atomowym (np. rozpad pierwiastków promieniotwórczych zawartych w skorupie ziemskiej lub reakcje jądrowe)oraz promieniowanie kosmiczne powstające podczas procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach i galaktykach. Najsilniejszym źródłem kosmicznego promieniowania są tak zwane błyski gamma.
Podczas tego zjawiska trwającego raptem kilka sekund, energia emitowana w postaci promieni gamma sięga 1046 J! Promieniowanie gamma potrafi wnikać w głąb materii, stąd druga jego nazwa – promieniowanie przenikliwe. Podobnie jak promienie rentgenowskie jest ono najsilniej pochłaniane przez substancje o dużej liczbie atomowej i gęstości. Dlatego właśnie ołów stanowi dobry materiał osłonowy (jeszcze lepsza byłaby platyna, gdyby nie... cena). Promieniowanie gamma może uszkadzać zarówno żywe komórki, jak i nowotworowe. Dlatego znalazło szerokie zastosowanie w medycynie (głównie onkologii) do naświetlania chorych tkanek, a także w konserwowaniu żywności. Oprócz tego stosuje się je do wykrywania wad materiałów (defektoskopia).


12 3 12