Odpowiedzi

2010-02-12T09:29:07+01:00
Wykresem tej funkcji jest linia prosta przechodząca przez punkt o współrzędnych (0,b) i równoległa do wykresu funkcji y=-3x;
I-punkt przecięcia z osią OY masz;(0;5)-ponieważ b=5;
Drogi punkt (przecięcia osi OX ma współrzędne:(-b/a;0) czyli;
(5/3;0)-ponieważ miejsce zerowe tej funkcji wynosi:x=5/3.