Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T20:18:15+01:00
My hobby is collecting ..............(kolekcjonowane przedmioty). My collection is very big. I have a very special ............ (przedmiot) from ..............(nazwa państwa). My collection is in my room. All my friends come to see what I have in my collection. I spend all my pocket money on buying new items for it. All my friends collect somethings, but nobody has so many ............. (kolekcjonowane przedmioty) as I have.
Apart from collecting I like to listen to music and watch films, play ball and spend time with my friends.

Moje hobby to zbieranie .......... Moja kolekcja jest bardzo duża. Mam wyjątkową ........ z ......... Moja kolekcja jest w moim pokoju. Wszyscu przyjaciele przychodzą, żeby zobaczyć co mam w zbiotach. Wydaję całe kieszonkowe na kupowanie nowych pozycji.
Wszyscu moi przyjaciele coś zbierają, ale nikt nie ma tak dużo ...... jak ja.
Oprócz zbierania lubię słuchać muzyki i oglądać filmy, grać w piłkę i spędzać czas z przyjaciółmi.