Odpowiedzi

2011-07-25T22:50:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Impresjonizm - znaczy wrażenie, odbicie. Nazwę i początek temu ruchowi dał jeden z obrazów C. Moneta wystawiony w Paryżu w 1874 roku ( pt. „Impresja – wschód słońca” ). Impresjonistom chodziło głównie o malowanie w plenerze, gdzie łatwo uzyskuje się grę świateł i cieni, a barwy zastępują linie. Obrazy impresjonistyczne miały nastrój i atmosferę, trudno było mówić o precyzji linii i formy, liczyło się jedynie wrażenie. Impresjoniści malowali swe obrazy na wolnym powietrzu, pod gołym niebem, ponieważ chcieli korzystać ze wzorców wprost z natury. Wszystkie szczegóły barw, grę świateł, promieni słonecznych pragnęli sami dostrzeć.  Chcieli uchwycić najbardziej ulotne zjawiska natury i przemijające chwile, stąd ich dzieła wydają się być niedokończone, malowane szybkimi pociągnięciami pędzla. Impresjoniści cenili doraźne, szybko przemijające doznania i uważali, że malowanie pejzaży w pracowniach mija się z celem. Impresjonizm muzyczny, przełom XIX i XX wiek,  powstał około 15 lat po pojawieniu się tego kierunku w malarstwie. Podobnie kompozytorzy, których nazwano impresjonistami, dbali bardziej o barwność muzyki, niż o jej kontury oraz o uzyskanie wrażenia, niż o przekaz formy. C. Debussy jest pierwszym kompozytorem, który – zrywając z romantyczną tradycją – pchnął rozwój muzyki na nowe tory. Wyzwolił muzykę z form klasycznych i stworzył nowe, porzucił tonalność, zrewolucjonizował technikę orkiestralną i pianistyczną. Przenosząc główny akcent z jakości harmonicznych na jakości brzmieniowe, odkrył nowe środki ekspresji i możliwość przeobrażenia całej struktury dźwiękowej dzieła muzycznego.

 

Pozdrawiam.

1 5 1
2011-07-25T23:45:48+02:00

Impresjonizm- kierunek uformowany we Francjipo 1874 r., nazwa pochodzi od obrazu C.Moneta ''Impresja-wschód słońca''. Ukształtowany przede wszystkim w malarstwie, ma swoje odpowiedniki we wszystkich dziedzinach sztuki. Nazwa wywodzi się z języka francuskiego -impression-impresja, wrażenie, dotyk. Określa takie postępowanie twórcze, które zmierza do podkreślenia podmiotowego, jednostkowego  przeżycia rzeczywistości, utrwalenia w dziele sztuki ulotnych, indywidualnych i trudnych do oddania stanów psychicznych, których przyczyną było wrażenie,wywarte na nich za przyczyną przelotniej chwili, momentu, szczególną uwagę przywiązywali do nich malarze.  Impresjoniści, zwani ,,malarzami światła'' tworzyli obrazy, które malowane były jasnymi barwami, nad kreską zdecydowanie dominowała plama, nad linią-punkt. W literaturze odznacza sie tendencja do subiektywizacji(przekazywali subiektywny obraz świata) i zmysłowego uobecnienia przedstawień rzeczywistości. Poeci wychodząc z założenia, że cała przyroda ulega bezustannym zmianom, dążyli do uchwycenia(podobnie jak malarze) i oddania w swoich utworach przelotnych, chwilowych wrażeń, nastrojów. W praktyce oznaczało to zdominowanie poezji przez wrażenia zmysłowe, muzykę, barwy, światło, zapach, doznania psychiczne.