1. oblicz wielkość w wiedząc,że jej:
a 7% wynosi 0,14
b.26% wynosi 83,2
c.22% wynosi 3 km i 80 m
d.9% jest równe 2,7 dag

2. Na wystawie psów rasowych najliczniejszą grupę tworzą 21 jamników.Ich zbiór stanowi aż 11 2/3% liczby kandydatów do medali zgłoszonych na wystawę.Jak liczna reprezentacja psów była oceniana na tej wystawie?

3

Odpowiedzi

2010-02-12T10:28:43+01:00
1. oblicz wielkość w wiedząc,że jej:
a 7% wynosi 0,14

7% = 0,14
100% =x
x = (0,14*100% ) : 7% = 2

b.26% wynosi 83,2
26% = 83,2
100% = x
x = 83,2 : 26/100
x = 832/10*100/26
x = 320

c.22% wynosi 3 km i 80 m
22% wynosi 3080 m
22% = 3080
100% = x
x = 3080 : 22/100
x = 3080*(100/22)
x = 14000 m

d.9% jest równe 2,7 dag
9% = 2,7 dag
100% = x
x = 2,7 : 9/100
x = 27/10 *(100/9)
x = 30 dag


2. Na wystawie psów rasowych najliczniejszą grupę tworzą 21 jamników.Ich zbiór stanowi aż 11 2/3% liczby kandydatów do medali zgłoszonych na wystawę.Jak liczna reprezentacja psów była oceniana na tej wystawie?

11 2/3% = 21
100% = x
x = (21 *100%) : 11 2/3%
x = 2100 : (35/3)
x = 2100*(3/35)
x = 180
Reprezentacja psów ocenianych na wystawie wynosi 180
2010-02-12T10:29:29+01:00
Proporcje
a
7%-0,14
100%-x

x=2

b
26%-83,2
100%-x

x=100*83,2 / 26
x=320

c
22%- 3km 80 m (3080m)
100% - x
x=100*3080 /22
x=14000 m

d
9%- 2,7 dag
100%-x

x= 30 dag

2

proporcje
21 jamników - 11 2/3%
x -100%

x=100*21 / 11 2/3%
x=180

Jest na 100% dobrze.;d
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-12T10:34:51+01:00
1. Oblicz wielkość w wiedząc, że jej:
x - szukana wielkość
a) 7% wynosi 0,14
7% * x = 0,14
0,07x = 0,14 /:0,07
x = 2

b) 26% wynosi 83,2
26% * x = 83,2
0,26x = 83,2 /:0,26
x = 320
c) 22% wynosi 3 km i 80 m
3 km i 80 m = 3,08 km
22% * x = 3,08
0,22x = 3,08 /:0,22
x = 14 km

d) 9% jest równe 2,7 dag
9% * x = 2,7
0,09x = 2,7/:0,09
x = 30 dag

2.
x - ilość psów na wystawie
11⅔ % * x = 21
³⁵/₃ * ¹/₁₀₀ * x = 21
³⁵/₃₀₀ * x = 21 /: ³⁵/₃₀₀
x = 21 * ³⁰⁰/₃₅
x = 180
Odp. Na wystawie było 180 psów.