Odpowiedzi

2013-06-18T21:34:33+02:00

Przeciwieństwem państwa demokratycznego jest państwo totalitarne. Stara się ono organizować i objąć kontrolą wszystkie strefy życia społecznego, na przykkład poprzez tworzenie organizacji skupiających ludzi ze względu na wiek, płeć czy zawód. Pańtwo to preferuje określony przez siebie model posłusznego mu obywatela, utożsamiającego się całkowicie ze społeczeństwem lub narodem, wyznającego obowiązującą ideologię i biorącego aktywny udział w życiu publicznym. Aby utrzymać ludność w posłuszeństwie, władze stosują wobec niej niczym nieograniczony terror. Wszelki pluralizm poglądów i podstaw jest bezwzglęgnie niszczony. Opozycja nie ma mozliwości działania,a przeciwnicy polityczni są eliminowani.

  Wpajaniu oficjalnej ideologii służą różnorodne formy propagandy. Typowa jest także zasada wodzostwa, czyli dyktatorskiej władzy jednostki, której bezwzględnie podporządkowany jest cały aparat władzy.

  Państwem totalitarnym było np. hitlerowskie Niemcy. Adolf Hitler był przywódcą faszystowskich Niemiec, odpowiedzialny między innymi za rozpętanie II wojny światowej i Holokaust.

 

Mam nadzieję, że pomogłam ;)