Gimnazjum
Matematyka

1. Wpisz taką liczbę, aby rozwiązaniem równania była liczba 2.
a).3(x-1)-3=......,
b).6y+2(y+1)-......=0,
c)......-t=t+2
2.Wpisz jakieś skomplikowane wyrażenie algebraiczne, tak aby rozwiązaniem otrzymanego równania była liczba -1.
x³+x+............=x²-x+3
3.Ułóż i zapisz równia zgodnie z podpisami.
a).150% lczby x jest liczbą o 26 większą od x.
b). 20%sumy liczby x i 5 stanowi 30% liczby x.
c). liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczby x i 3.
4.Zapisz kolejne równania równoważne, które otrzymasz po wykonaniu wskazanych przekształceń. Jaka liczba jest rozwiązaniem ostatniego równania?
a). x=3 / razy 2
.......=........./+3
.......=........./-5x
.......=........./+1
......=........../razy2
......=..........
b). x=-1 /+4x
.......=......../-3
......=........./+2
......=......../razy(-1)
......=......../+4
......=.......

Odpowiedzi

Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+390 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta
Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+390 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta

Hej! Jestem ekspertem zadane.pl. Codziennie sprawdzam odpowiedzi, by na stronie zostały tylko te poprawne. Kliknij poniżej, żeby zobaczyć dobrą odpowiedź. 😉

Hej! Jestem ekspertem zadane.pl. Codziennie sprawdzam odpowiedzi, by na stronie zostały tylko te poprawne. Kliknij poniżej, żeby zobaczyć dobrą odpowiedź. 😉

Skąd wiemy, że odpowiedź jest poprawna?
1
Nie ma błędów
2
Została dodana i sprawdzona przez eksperta
Dlaczego sprawdzamy odpowiedzi?
3
Ponieważ jakość odpowiedzi jest dla nas najważniejsza
4
Ponieważ chcemy pomóc Ci w nauce

Christopher Columbus’ main concerns in founding a colony on was that there would be hostile native who would be uncooperative and violent (which was somewhat true).

Zobacz pozostałe odpowiedzi

1. Wpisz taką liczbę, aby rozwiązaniem równania była liczba 2.
a).
3(x - 1) - 3 = 0
3x - 3 - 3 = 0
3x - 6 = 0
3x = 6 /:3
x = 2

b)
6y + 2(y + 1) - 18 = 0
6y + 2y + 2 - 18 = 0
8y - 16 = 0
8y = 16 /: 8
y = 2

c)
6 - t = t + 2
- t - t = 2 - 6
- 2t = - 4 /:(-2)
t = 2

2.Wpisz jakieś skomplikowane wyrażenie algebraiczne, tak aby rozwiązaniem otrzymanego równania była liczba -1.
x³ + x + 3 - x(x - 1)² - (x + 1)² = x² - x + 3
x³ + x + 3 - x(x² - 2x + 1) - (x² + 2x + 1) = x² - x + 3
x³ + x + 3 - x³ + 2x² - x - x² - 2x - 1 - x² + x = 3
- x = 3 -3 +1
- x = 1 /:(-1)
x = - 1

3.Ułóż i zapisz równia zgodnie z podpisami.
a)
150% liczby x jest liczbą o 26 większą od x.
150% * x = x + 26
1,5x = x + 26
1,5x - x = 26
0,5x = 26 /:0,5
x = 52

b)
20%sumy liczby x i 5 stanowi 30% liczby x.
20% * (x + 5) = 30% * x
0,2*(x + 5) = 0,3x
0,2x + 1 = 0,3x
0,2x - 0,3x = - 1
- 0,1x = - 1 /:(-0,1)
x = 10
c)
liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczby x i 3.
x - 10% * x = x * 3 - 2
x - 0,1x = 3x - 2
0,9x - 3x = - 2
- 2,1x = - 2
-²¹/₁₀* x = - 2 /:(-²¹/₁₀)
x = - 2 * (- ¹⁰/₂₁)
x = ²⁰/₂₁

4.Zapisz kolejne równania równoważne, które otrzymasz po wykonaniu wskazanych przekształceń. Jaka liczba jest rozwiązaniem ostatniego równania?
a). x = 3 /* 2
2x = 6 /+ 3
2x + 3 = 9 /- 5x
- 3x + 3 = - 5x + 9 /+ 1
- 3x + 4 = - 5x + 10/* 2
- 6x + 8 = - 10x + 20
Rozwiązaniem ostatniego równania jest liczba 3.
Spr.
- 6*3 + 8 = - 10*3 + 20
- 18 + 8 = - 30 + 20
- 10 = - 10

b). x = -1 /+ 4x
5x = 4x - 1 /- 3
5x - 3 = 4x - 4 /+ 2
5x - 1 = 4x - 2 /* (-1)
- 5x + 1 = - 4x + 2 /+ 4
- 5x + 5 = - 4x + 6
Rozwiązaniem ostatniego równania jest liczba - 1.
Spr.
- 5 *(- 1) + 5 = - 4 * (- 1) + 6
5 + 5 = 4 + 6
10 = 10

2010-02-12T11:42:34+01:00
Mózg
Mózg
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci