Odpowiedzi

2009-10-12T10:22:56+02:00
Wolność... Jakie jest znaczenie tego słowa? Czy wyczekiwany przez nastolatków próg 18-stu lat jako otwartych drzwi do dorosłości, wolności jest tak naprawdę złudzeniem?
Ludzie od wieków dążą do tego by być wolnym, niezależnym. Zgodzę się, że niezależność pomaga przetrwać trudne chwile i hartuje nasze dusze. Wszystko jednak ma swoje granice i we wszystkim trzeba znać umiar. Człowiek jako jednostka jest osobą, która potrzebuje kontaktów z innymi. Kim bylibyśmy bez rodziny, przyjaciół? Dlatego po ukończeniu lat 18 nie myślmy, że wolno nam wszystko, że mamy władzę nad całym światem. Gdy nie czujemy żadnych granic czy jesteśmy ludźmi WARTOŚCIOWYMI? Nie. Coraz więcej jest osób nadużywających alkoholu, narkotyków, przemocy. Bóg nie dlatego dał nam wolną wolę i rozum abyśmy krzywdzili innych. Wolność nie jest sprawą indywidualną. Z każdej dobrej rzeczy otrzymanej od Stwórcy musimy nauczyć się umiejętnie korzystać. Działanie dla dobra drugiej osoby, pomoc i szerzenie miłości jest wolnością. Wolnym jest człowiek mający czyste sumienie a nie osoba dorosła w świetle prawa. Wolnym jest ten, który wybierze właściwą drogę do wspólnego szczęścia.

Proszę może to coś pomoże :)