Zd 2
Spojż na tabele i napisz zdania porównując 3 miasta poniżej

City Warsaw Rio Rome

Age 1,100 yersOld 450 yearsOld 2,750 yearsOld

Population 1,6 million 6 million 2,7 million

Winter January-5^C July25^C January10^C

Summer July20^C January 31^C July30^CZd3 Zaznacz sylabę akcentowaną
Carnival Cosmopolitan Costume Exotic
Parade Region Spectacular

1

Odpowiedzi

2009-10-11T20:57:14+02:00
Zd. 3
carNIval , cosmopoLItan , coSTUme , EXOtic , paRAde , REgion , spectaCUlar
1 1 1