Zadanie 1
Do 200g 20% roztworu wodorotlenku sodu dolano 50g wody i 20g stałego wodorotlenku sodu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztowu
Zadanie 2
Zmieszano 30g 30% z 40g 20% roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

3

Odpowiedzi

2010-02-12T13:16:13+01:00
1.zad
200g-100%
x-20%
x=200*20/100=40g
40g+20g=60g
200g+50g+20g=270g
270g-100%
60g-x
x=600*100/270=22,(2) cp otrzymanego roztworu

2.zad
30g-100%
x-30%
x=30*30/100=9g

40g-100%
x-20%
x=40*20/100=8g

8g+9g=17g
30g+40g=70g

70g-100%
17g-x
x=17*100/70=24,28% sterzenie otrzymanego roztworu
2 3 2
2010-02-12T14:02:54+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1
Z def. stęż. procent.
20g subst.-----100g roztworu
xg subst.------200g roztworu
x=20*200/100
x=40g ubstancji
Po dodaniu 20g NaOH masa substancji ms=60g (40+20)
Po dolaniu 50g wody masa roztworu mr=270g (200+50+20)
Cp=ms*100%/mr
Cp=60*100/270
Cp=22,2%

Zadanie 2
Z def. stęż. procent.
30g subst.-----100g roztworu
xg subst.------30g roztworu1(mr1)
x=30*30/100
x1=9g ubstancji

Z def. stęż. procent.
20g subst.-----100g roztworu
xg subst.------40g roztworu2 (mr2)
x=20*40/100
x2=8g ubstancji
x=x1+x2
x=9+8
x=17g substancji

mr=mr1+mr2
mr=30+40
mr=70g

Cp=ms*100%/mr
Cp=17*100/70
Cp=24,28%
1 5 1
2010-02-12T17:16:00+01:00
1
Dane: Szukane:
mr=200g Cp=?
Cp=20%
mw=50g - dolano
ms=20g - dodano
Rozwiązanie:
ms=20/100 * 200=40g
ms=40+20=60g
mr=200+50+20=270g
Cp=60/270 * 100% ~ 22%

2
Dane: Szukane:
mr1=30g ms1=
mr2=40g ms2=
Cp1=30%
Cp2=20%
Rozwiązanie:
ms1=30/100 * 30 = 9g
ms2=40/100 * 20 = 8g
ms= 9 + 8 = 17g
mr= 30 + 40 = 70g
Cp=17/70 * 100% ~24,28%