1.
Suma czterech kolejnych liczb naturalnych jest nie większa niż 14.
Które zdanie jest prawdziwe?
A. Suma dwóch środkowych liczb jest nie mniejsza niż 5.
B.Różnica dwóch skrajnych jest nie większa niż 3
C. Suma dwóch środkowych liczb jest równa sumie dwóch skrajnych.
D. Suma czterech kolejnych liczb naturalnych może być równa 6 lub 10 lub 14.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T13:01:27+01:00