Zad.1
Ile litrów octu 3-procentowego i ile litrów octu 9-procentowego należy zmieszać,aby otrzymać 4 litry octu 6-procentowego?
zad.2
Obwód prostokąta równa się 26cm.Jeżeli dłuższy bok zmniejszymy o 1cm , a krótszy zwiększymy o 1cm, to pole tego prostokata powięszy się o 2cm².Oblicz długość boków tego prostakata.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T13:34:11+01:00
Zadanie1

3%x+9%(4-x)=6%4

x=2

Dwa i dwa litry są potrzebne

Zadanie 2

a=5
b=8

dwa równania które trzeba rozwiązać...
na obwód
2a+2b=26
na pole
(a+1)(b-1)=ab+2
1 1 1