Zad 1
Opór suchej skóry człowieka wynosi 100kΩ a mokrej 5kΩ. Bezpieczne napięcie dla suchej skóryt wynosi 70V, dla mokrej 3,5V. Oblicz natężenie prądu przepływające w obu przypadkach przez skórę człowieka.

zad 2
Jaką sprawność ma grzałka elektryczna za pomocą której zagotowano wodę 0,5l w czasie 4 min? Temperatura początkowa wody wynosiła 20 stopni C. Moc grzałki 750 W. Ciepło właściwe wody 4200J/kgK

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T14:02:19+01:00
Dla skóry suchej
R=100kΩ=10^5Ω
U=70V
I=U/R=70V/10^5Ω=7*10^-4 A=0,7mA
dla skóry mokrej
R=5kΩ=5*10^3Ω
U=3,5V
I=3,5V/5*10^3Ω=7*10^-4A=0,7mA
2.
mw=0,5l=0,5kg
t=4min=240s
Tp=20 stopni
Tk=100 stopni
P=750W
cw=4200J/(kg*stopień)
η=?
ciepło potrzebne do ogrzania wody
Q=cw*m*ΔT=4200*0,5*(100-20)=168000 [J/(kg*stopień)*kg*stopień=J]
zużyta energia elektryczna
W=P*t=750*240=180000 [W*s=J]
η=Q*100%/W=168000J*100%/180000J=93,3%