Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T14:13:45+01:00
X--ilość wody w akwarium
⅔x=150l
x=150/:⅔
x=225l
1l=1000cm³
225l*1000cm³=225 000cm³
V=a*b*h
a=5cm
b=9cm
h=?
225 000cm³=5cm*9cm*h
225 000cm³=45cm²*h
45h=225 000 /:45
h=5000cm
odp.wysokość akwarium wynosi 5000cm

trochę dziwne(wysokie) te akwarium,ale tak wyszło
2 2 2
2010-02-12T17:54:30+01:00
Objętość graniastosłupa obliczamy ze wzoru;
V=a*b*H
a,b - wymiary podsatwy
H- wysokość

z treści zadania wiemy, że
V=150l=150dm³
a=5cm=0,5dm
b=9cm=0,9dm
H₁=⅔H

podstawiając do wzoru:
150=0,5*0,9*⅔H
150=0,45*⅔H
150=0,3*H
H=150:0,3
H=500

wysokość akwarium ma dł. 500dm=50m
1 5 1