Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T16:52:19+01:00
Św. Małgorzata pochodziła z Antiochii (Azja Mniejsza). Pierwszą gminę chrześcijańską założył tu św. Paweł podczas swej 1. podróży w latach: 45-49. Patronka naszej parafii żyła pod koniec III wieku, czyli ok. 1700 lat temu. Ile miała lat? Źródła nie są tu zgodne: 15 lub 24. Wg podania miała być córką pogańskiego kapłana. Po śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce, która była chrześcijanką. Ta doprowadza ją do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu św. Wybuchło właśnie prześladowanie, najdłuższe i najokrutniejsze obejmujące całe imperium rzymskie, za panowania cesarza Dioklecjana (284-305).

Gdy po pewnym czasie Małgorzatę odwiedził jej ojciec, zauważył postęp w cnotach. Jako kapłan pogański wpadł jednak w gniew, dowiedziawszy się, że jego córka jest chrześcijanką i potajemnie bierze udział w chrześcijańskich zgromadzeniach. Gdy krzyk i chłosta nie pomogły, za upór i nieposłuszeństwo wygania ją w łachmanach na pole. Małgorzata cieszy się, że może cierpieć dla Chrystusa. Na pewno znała słowa ewangelii: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien". Wygnana pasie bydło. Jest spokojna, wesoła. Tu ma czas na modlitwę. Zapewne modli się słowami psalmu 45: „Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o domu twego ojca. Król pragnie twego piękna. On twoim Panem, oddaj Mu pokłon”.

Po pewnym czasie ojciec znów woła Małgorzatę. Nie pomogło schlebianie. Nie pomogły pogróżki. Małgorzata zawierzyła Chrystusowi. Woli życie oddać, niż zdradzić swego Oblubieńca. By złamać upór swej córki, ojciec donosi namiestnikowi rzymskiemu Olibariuszowi, że jego córka zmieniła wiarę. Ponieważ Małgorzata była bardzo piękna, namiestnik zakochał się w niej. Chciał pojąć ją za żonę. Małgorzata stanowczo mu odmawia. Twierdzi, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa.

Namiestnik rzymski kazał aresztować świętą Dziewicę i usiłował skłonić ją do odstępstwa obietnicami i groźbami. Kiedy te zawiodły, nakazał stosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury: sieczono rózgami, szarpano jej ciało hakami i podpalano ogniem. Następnie wrzucono ją do więzienia, grożąc jeszcze większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go jednak znakiem Krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała przy wierze świętej, została ścięta mieczem.

Bohaterska śmierć Dziewicy nadała rozgłos jej imieniu. Święta Męczennica dała początek 11 świętym i 13 błogosławionym o tym samym imieniu. Św. Małgorzata należała do najbardziej znanych i popularnych świętych w średniowieczu. Należała do 14 Wspomożycieli, do których uciekano się w szczególnych potrzebach. Jej uroczystość przypada 20 lipca, gdyż tego dnia miała ponieść śmierć męczeńską w latach 303-305.

Ikonografia: w naszej parafii posiadamy dwie figury Świętej, w tym rzeźba licząca ponad 500 lat oraz jeden obraz z poprzedniego kościoła, znajdujący się w refektarzu. Przedstawiana jest ze smokiem lub z krzyżem w ręku, którego to znakiem odpędziła szatana oraz z mieczem, którym zastała ścięta. Dla podkreślenia jej pochodzenia ze szlachetnej rodziny, przedstawia się ją zwykle, podobnie jak św. Barbarę i Katarzynę, z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową.

Ku czci naszej Patronki wybudowano w Polsce 70 kościołów, m.in. w Chojnie koło Smogulca. Wizerunek naszej Świętej możemy znaleźć w herbach miast: Nowy Sącz, Ożarów, Przysucha, Szczekocin, Sawin, Tomaszów Mazowiecki, Tuchola i Golub-Dobrzyn. Z dniem św. Małgorzaty czy też z jej imieniem lud łączył szereg przysłów, jak np. "Św. Małgorzata zapowiada środek lata". Topografia polska zna 7 miejscowości, które zapożyczyły swą nazwę od imienia Małgorzaty. Św. Małgorzata jest patronką szczęśliwego porodu i dobrych narodzin. Uciekamy się do niej w pokusach i w zwątpieniach. Postać św. Małgorzaty PM, choć od jej męczeńskiej śmierci minęło 1700 lat, jest stale aktualna. Zwłaszcza dziś, gdy w imię postępu i tzw. powrotu do Europy oficjalnie deprawuje się dzieci i młodzież, kiedy ma się liczyć tylko pieniądz, kiedy porno i sex-shopy w popiół obracają radość młodych Polaków, doprowadzając często do poważnych dramatów. Dziś, kiedy oficjalnie wyszydza się wartości chrześcijańskie, właśnie dziś kiedy środki przekazu nie pomagają nam być lepszymi, piękniejszymi; kiedy wręcz przeciwnie, zamulają sumienia i zaczadzają umysły, niech wzorem do naśladowania będzie patronka naszej parafii św. Małgorzata Panna i Męczenniczka.

w: Pan łączy nas, nr 3/97(12)
1 1 1