Odpowiedzi

2010-02-12T14:27:03+01:00
Morze – część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami. Zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym.

Ogólna powierzchnia mórz na Ziemi wynosi ok. 40 mln km² (co stanowi ok. 11% powierzchni oceanu światowego), ilość mórz na świecie wynosi 71 (nie licząc Morza Kaspijskiego i Morza Martwego, które są jeziorami słonymi).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T14:33:17+01:00
Morze- Niewielki obszar wodny przylegający do kontynęty, lub leżący wewnątrz kontynentu połączony z oceanem.
Ocean-Duży obszar wodny (większy od lądu)
Wszechocean- Wszystkie oceany na Ziemi

Oceany na ziemi:
Ocean Atlantycki
Ocean Spokojny (Pacyfik)
Ocean Indyjski
Ocean Arktyczny


Moża wchodzące w skład oceanu (3 przykłady)

Ocean spokojny:
-Morze Japońskie
-Morze Wschodniochińskie
-Morze Południowochińskie

Ocean Indyjski:
-Morze Czerwone
-Morze Arabskie
-Morze Czarne

Ocean Atlantyccki:
-Morze Bałtyckie