Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T14:58:40+01:00
Ukłąd w Rapallo pomiędzy Niemcami a Rosją odbył się 1922r. Państwa te podpisały wówczas traktat o o ścisłej współpracy gospodarczej oraz wojskowej. Korzyści dla Niemców były bardzo duże m.in. mogli oni szkolić swoich pilotów i kadrę wojsk pancernych zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego na poligonach radzieckich. Natomiast Sowieci zyskali zyskali dzięki temu dostęp do znacznie nowocześnijszej niemieckiej techniki wojskowej. Rosja potzrebowała odświżenia kontaktów i uruchomienia handlu.
natomiast szkody niewojenne to szkody które zostały wyrządzone
obywatelom jednej strony wskutek tak zwanych wyjątkowych ustaw wojennych oraz aktów przemocy organów państowych drugiej strony.
1 2 1