Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:38:52+01:00
Przez pośrednictwo Mojżesza Bóg na pustyni nadał ludowi Izraela Prawo. Streszcza się ono w Dekalogu. Chrystus w Kazaniu na górze występuje jako nowy Prawodawca. Jego Nowe Prawo streszcza się w Ośmiu Błogosławieństwach, które stanowią kodeks postępowania Jego uczniów:
1.Bóg mówi Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
3.Błogosławieni cisi, albowiem odziedziczą ziemię.
4.Błogosławieni, którzy cierpią głód i odczuwają pragnienie sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.
5.Błogosławieni miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia.
6.Błogosławieni czystego serca, albowiem zobaczą Boga.
7.Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem będą nazwani synami Boga.
8.Błogosławieni, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości, do nich bowiem należy królestwo niebieskie.
1 4 1