1. Dlaczego S.Żeromski wykorzystał w swoim utworze "Syzyfowe prace" fragment "reduty Ordona"?
2. Wypisz z powieści (syzyfowe prace) jedno zdanie złożone i dokonaj analizy.
BŁAGAM O ROZWIĄZANIE , PONIEWAŻ NIE PRZECZYTAŁAM TEGO BO TA KSIĄŻKA JEST NUDNA.
Z GÓRY BARDZO BARDZO UPRZEJMIE DZIĘKUJE=)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T14:55:04+01:00
1. Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok.
2. Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej
3. Dokonaj klasyfikacji literatury średniowiecznej oraz omów jej cechy charakterystyczne
4. Scharakteryzuj wzór "szlachcica poczciwego" nakreślony przez M. Reja
5. W jaki sposób Mikołaj Rej przedstawił społeczeństwo polskie XVI wieku w "Krótkiej rozprawie"?
6. Andrzeja Frycza Modrzewskiego propozycje "poprawy Rzeczypospolitej".
7. W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny?
8. Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego.
9. Na przykładzie twórczości F. Karpińskiego omów sentymentalizm w literaturze polskiej
10. "Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej.
11. Ludowość i prawdy moralne w II części "Dziadów" A. Mickiewicza
12. Obrazy martyrologii narodowej w III części "Dziadów" A. Mickiewicza.
13. Społeczeństwo polskie w III części "Dziadów" A. Mickiewicza
14. Idea prometejska i mesjanistyczna w III części "Dziadów" A. Mickiewicza
15. Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i "Testament mój".
16. Opisy przyrody i ich funkcje w wybranych utworach romantycznych
17. Scharakteryzuj poglądy romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu
18. Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"?
19. Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? Przyczyny klęski bohatera.
20. „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polskiej
21. Na wybranych przykładach omów cechy liryki młodopolskiej.
22. W jaki sposób Wyspiański przedstawił w "Weselu" inteligencję i lud?
23. Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu Wyspiańskiego." Stanisława
24. Funkcja mitu „szklanych domów” w „Przedwiośniu” St. Żeromskiego.
25. Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego
1 1 1
2010-02-12T14:58:15+01:00
Uważam, że wykorzystał ,,Redutę Ordona'' w swojej książce, ponieważ mowi nam ona o Polsce, która jest ofiarą Rosjan, którzy chcą ją zniszczyć. Dzięki recytacji Zygiera na lekcji j.polskiego, chlopcy m.in. Marcin poczuli w sobie patriotyzm i nastawili się negatywnie do Rosjan. ,,Reduta Ordona'' jest patriotycznym wierszem.

niestety zadania 2 nie umiem zrobic, bo zawsze mialam z tym problemy.. ;/
2 5 2