Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T15:33:03+01:00
2NaOH + H2S --> Na2S + 2H2O
2Na+ + 2OH- + 2H+ + S2- = 2Na+ + S2- + 2H2O
2OH- + 2H+ = 2H2O


Mg(OH)2 + H2SO4 --> MgSO4 + 2H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + SO42- = Mg2+ + SO42- + 2H2O
2OH- + 2H+ =2H2O

Al(OH)3 + H3PO4 --> AlPO4 + 3H2O
Al3+ + 3OH- + 3H+ + PO4 3- = Al3+ + PO4 3- + 3H2O
3OH- + 3H+ = 3H2O