1. Dany jest trójkąt o bokach a , b, c. (dowolny trójkąt)
a) jego pole jest WIĘKSZE od ⅙ (a²+b²+c²)
b) jego pole jest RÓWNE ⅙ (a²+b²+c²)
c) jego pole jest MNIEJSZE od ⅙ (a²+b²+c²)
d) jego pole jest MNIEJSZE od ⅙ ( (a+b)² + c²)
prosze o poprawne odpowiedzi (może być ich więcej niż jedna) wraz z komentarzem dlaczego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T19:34:29+01:00