Na podstawie oficjalnego kursu złotówki dowiadujemy się o jej wartości w stosunku do........................................................................................ . jej kurs ustala .......................... , który ma do tego wyłączne prawo jako ...........................

1

Odpowiedzi

2010-02-12T15:24:28+01:00
Na podstawie oficjalnego kursu złotówki dowiadujemy się o jej wartości w stosunku do....innych walut (euro lub dolar) .................................................................................... . jej kurs ustala ...narodowy bank polski....................... , który ma do tego wyłączne prawo jako ....emitent.......................