Odpowiedzi

2010-02-12T15:36:16+01:00
Pokój oliwski, traktat pokojowy pomiędzy Szwecją a Polską podpisany 3 maja 1660 r. w Oliwie kończący potop szwedzki.
2010-02-12T15:39:16+01:00
Król Jan Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego, a Szwedzi opuścili Polskę, zachowując jednak przeważającą częśc Inflant. Rzeczpospolita zatrzymała jedynie ich południowo-wschodnią część tzw. Inflanty Polskie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T15:41:46+01:00
Polska zrezygnowała z większej części Inflant wraz z Rygą zachowując tylko ich część oraz uznała suwerenność Prus potwierdzając traktaty welawsko-bydgoskie. Król Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego w imieniu swoim i swych następców. Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku oraz zwrócić (czego później nie dopełniła) zrabowane archiwa i biblioteki. Protestantom w Prusach Królewskich miano zapewnić tolerancję religijną, co z czasem Brandenburgia wykorzystała do ingerowania w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej.