1) Określ jaki typ wiązania miedzy metalem a tlenem przeważa w podanych wodorotlenkach: Sr(OH)₂, Cu(OH)₂, Ni(OH)₂, CsOH.
Odpowiedz uzasadnij.
2) Napisz równania reakcji przedstawionych schematem:
Cu->CuO->CuSO₄->Cu(OH)₂->CuCl² ( na pierwszej strzałce "1", na drugiej "2", na trzeciej "3", a na czwartej "4")


Proszę o pomoc:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Do zadania jest potrzebna znajomosc elektroujemnosci - zadania.
w grupie hydroksylowej --O----H wystepuje wiazanie kowalencyjno spolaryzowane.
O = 3.44
H = 2,20
dla pozostalych metali wartosci sa nastepujace:
Sr = 0,95
Cu = 1,90
Ni = 1,91
Cs = 0,79
Sr(OH)₂, = 3.44 - 0,95 = 2,49 jonowe
Cu(OH)₂ = 3.44 - 1,90 = 1,54 kowalencyjno spolaryzowane
Ni(OH)₂ = 3.44 - 1,91 = 1,53 kowalencyjno spolaryzowane
CsOH = 3.44 - 0,79 = 2,65 jonowe
0 - 0,4 = kowalencyjne
0,4 - 1,7 = kowalencyjno spolaryzowane
1,7 - wyzej = jonowe

Cu->CuO->CuSO₄->Cu(OH)₂->CuCl2
1 2 3 4
reakcje:
1. 2Cu+O2=2CuO
2. CuO + H2SO = CuSO₄ + H2O
3. CuSO₄ + 2KOH = Cu(OH)₂ + K2SO4
4. Cu(OH)₂ + 2HCl = CuCl2 + 2H2O
22 3 22