Rozwiąż krzyżówkę.
Temat : Rozmnażanie zwierząt.

Pytania:
1. Rozwój, w którym występuje postać larwalna. (8 liter)
2. Rozwój zarodka w drogach rodnych samicy. (15 liter)
3. Występuje w przeobrażeniu zupełnym owadów. (9 liter)
4. Ma wpływ na cykl rozwojowy rozwielitek, płeć gadów. (11 liter)
5. Kręgowce mające błony płodowe. (10 liter)
6. Metamorfoza inaczej. (13 liter)
7. To zapłodnienie występuje u ślimaków. (8 liter)
8. Zapłodnienie u tasiemca. (16 liter)
9. Występowanie samca i samicy. (19 liter)
10. Organizmy mające narządy żeńskie i męskie. (10 liter)
11. Występuje w przeobrażeniu niezupełnym owadów. (5 liter)
12. Powstaje w wyniku pączkowania. (7 liter)
13. Rozwój bez larwy. (11 liter)
14. Sposób rozmnażania bezpłciowego. (11 liter)
15. Jajorodny ssak. (7 liter)
16. Rozwój zarodka w macicy. (11 liter)
17. Partenogeneza inaczej. (13 liter)
18. Rozwój zarodka w środowisku zewnętrznym. (11 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:16:52+01:00
1. Pośredni
2. Jajożyworodność
3. poczwarki
4.
5. Owodniowce
6. przeobrażenie
7. krzyżowe
8. samozapłodnienie
9.
10. paprotniki
11. imago
12. Kolonie
13.
14. Pączkowanie
15. dziobak
16. implantacja
17. dzieworództwo
18.
17 3 17