Jacek wypłynął łodzią w dół rzeki. Wartość prędkości średniej łodzi na wodzie stojącej była równa 15 km/h, a wartość prędkości średniej prądu rzeki 3km/h. Jacek wrócił po 2,5 godzinach. Oblicz drogę przebytą przez Jacka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:05:18+01:00
Dane: szukane:
v₁= 15km/h s=?
v₂=3km/h
t= 2godziny 30 minut= 150 minut= 9000s

v=s÷t/×t
v×t=s

v=v₁×v₂
v=45km/h= 12,5m/s

s= 12,5m/s ×9000s= 112500m=112,5 km