1. Podaj treść I zasady termodynamiki (zapisz wzór, podaj jednostki)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Co to jest ciepło właściwe i jaka jest jego jednostka?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Odpowiedzi

2010-02-12T16:02:06+01:00
1. Zasada ta jest zasadą zachowania energii dla procesów, w których zachodzi wymiana energii wewnętrznej. Formułuje się ją następująco:

Całkowita zmiana energii wewnętrznej układu ΔU jest równa sumie ciepła Q dostarczonego do układu i pracy Wz wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne.

ΔU = Q + W
gdzie:

∆U - zmiana energii wewnętrznej ciała/układu - jednostka w układzie SI: dżul J
Q - ciepło dostarczone do ciała/układu - jednostka w układzie SI: dżul J
W - praca wykonana nad ciałem/układem - jednostka w układzie SI: dżul J

2. Ciepło właściwe to energia potrzebna do podniesienia temperatury jednej jednostki masy ciała o jedną jednostkę temperatury.
W układzie SI jednostką ciepła właściwego jest dżul na kilogram razy kelwin.

17 3 17
2010-02-12T16:05:06+01:00
1)ΔEw=W+Q
ΔEw-zmiana energii wewnętrznej (J)
W-wykonana przez ciało praca (J)
Q-wymienione ciepło (J)

2)Ciepło właściwe to iloraz ciepłą dostarczonego ciału przez jego masę i przyrost temperatury.
Informuje nas o tym ile ciepła(energii) należy dostarczyć, aby ogrzać 1 kg substancji o 1°C
Jednostka J:kg×°C
14 3 14