5. Oblicz ilość energii cieplnej jaką trzeba dostarczyć wodzie o masie 0,5 kg i temperaturze 20oC, aby ją ogrzać do temperatury 100 oC.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-12T16:08:50+01:00
M = 0,5 kg
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T = 80 C
cw = 4200 J/kg*C
Q = ?
Q= m*cw*delta T
Q = 0,5 kg *4200 J/kg*C *80 C
Q = 168 000 J = 168 kJ