1) Omów stronnictwo ,,familia"
2) Kto popierał kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron Polski?
3) Jakie refomy przeprowadził ST. August Poniatowski?
4) Co to są prawa kardynalne?
5) ST. August Poniatowski był nazywany mecenasem sztuki. Wyjśnij dlaczego.
6) Wyjaśnij pojęcie konfederacja. Dlaczego szlachta polska zawiązała konfederację barską jakie były jej następstwa (mapa)
7) Omów I rozbiór Polski (data, państwa biorące udział w rozbiorze, ziemie zabrane, mapa)
8) Kiedy odbył się sejm rozbiorowy jakie były jego postanowienia? Kim był Tadeusz Rejtan?
9) Podaj datę obrad i drugą nazwę Sejmu Wielkiego, w jaki sposób zabezpieczono ten sejm.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T16:06:36+01:00
Prawa kardynalne – ustawy przeforsowane w latach 1767–1768 w Warszawie na sejmie, zwanym "Repninowskim". Obejmowały podstawowe zasady ustroju demokracji szlacheckiej, gwarantujące szlachcie: wolną elekcję, utrzymanie liberum veto na sejmach, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, nietykalność osobistą (neminem captivabimus), przywileje w sprawowaniu rządów oraz posiadania ziemi i władzy nad chłopstwem.
1 5 1