Izotopy występujące w przyrodzie, 5 przykładów, zastosowania, ciekawostki, wszystko co można o nich wiedzieć. Jeśli ktoś się postara, albo nawet zrobi 2 różne, jestem w stanie dać o niebo więcej punktów :) Liczy się treść.
nie z internetu proszę

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T17:47:55+01:00
Będzie z głowy ...
Izotopy wodoru to deuter, tryt i prot. Zastosowanie w elektrowniach do chłodzenia reaktorów atomowych, kiedyś do wypełniania balonów i sterowców, w reakcjach termojądrowych, jako paliwo rakietowe

Izotopów bizmutu jest najwięcej, bo 35. Występuje on w skorupie ziemskiej. Ma zastosowanie przy produkcji tworzyw sztucznych, przy zdjęciach rentgenowskich oraz lekach przeciwzapalnych.

Izotopy tlenu to ozon oraz tzw czerwony tlen. Ozon w ozonosferze chroni nas przed promieniowaniem słonecznym, jest również bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym.

Izotopy węgla - istnieją trzy naturalnie występujące. Najciekawszy jest izotop 14C, który jest stosowany np. w określaniu daty znalezionych skamieniałości oraz starodruków.
14 4 14
2010-02-12T21:50:18+01:00
Tor: izotop 232Th jest wykorzystywany jako paliwo

Ameryk: izotop 241Am jest stosowany w budowie czujników przeciwpożarowych

Neptun: Pierwszy sztucznie wytworzony pierwiastek transuranowy. Izotop 237Np jest wykorzystywany w detektorach promieniowania neutronowego.

Gal: promieniotwórczy izotop 72Ga stosuje się do scyntygraficznego diagnozowania nowotworów układu limfatycznego.

Rubid: izotop 87Rb jest stosowany w geochronologii, czyli określaniu wieku wykopalisk, skał i procesów geologicznych.


Pozdrawiam. Tyle miałem jako pracę domową
3 3 3