Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:29:14+01:00
Sinα+sinα*tg²α=tgα/cosα

sinx+sin*sin²/cos²=sincos²+sin³/cos²=sin(cos²+sin²)/cos²=sin/cos²=('sin/cos)*1/cos=tg/cos