UWAGA!!!!!!!!!!!!!40 pkt!!!!!!!!!!!! szybko!!!!!!!!
1.Przekątne deltoidu mają takie same długości, jak podstawy trapezu i sa rowne 12cm i 18 cm. wysokosc trapezu wynosi 5,6 cm.oblicz obwód kwadratu ktorego pole jest 3 razy wieksze od sumy pol deltoidu i trapezu.
Odpowiedzi do zadania 96cm kwadratowych.
2.Cena rogala stanowi 0,4 cena bochenka chleba. Za 4 rogale i 2 bochenki chleba zaplacono 6,30zl.Oblicz jaka jest cena rogala a jaka bochenka chleba.
Odpowiedzi do zadania 0,45zl i 2,25 zl
3.Z kola o srodku O i promieniu 12 cm wycieto kolo o srodku O i promieniu 6 cm.oblicz stosunek pol otrzymanych w ten sposob dwoch figur.
Odpowiedz do zadania 1:3
prosze o dzialania do zadan i wyniki takie jak podalam a nie inne bo inaczej zglaszam jako spam!!!!
no i oczywiscie daje najjj!!!
pozdrawiam

2

Odpowiedzi

2010-02-12T16:31:22+01:00
P kwadratu=a kwadrat
Pdeltoidu = 1/2 *d1*d2
P trapezu = a*h

Ptrapezu= 18* 5,6 = 100,8
Pdeltoidu= 1/2 * 18 * 12 = 108

Obkwadratu=?
Pkwadratu= 3 ( Pt + Pd )
Pkwadratu = 3 ( 100,8 + 108 ) = 626,4
pierwiastek z 626.... iiiiiiiii cos pokreciłam.;)

2
1 rogal = x
1 bochenek chleba = 5x

5x*2 + 4x = 6,30
10x+ 4x =6,30
14x =6,30 / :14
x=0,45 - jeden rogal
5x=2,25 - 1 bochenek chleba.
tego nie pokręciłam.;D

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:39:08+01:00
Zad.1
Pd=pole deltoidu
Pt=pole trapezu
Pk=pole kwadratu

Pd= ½d₁*d₂= ½12*18 = ½216 = 108cm² - pole deltoidu
Pt=½(a+b)*h = ½(12+18)*5,6 = ½30*5,6 = 15*5,6 = 84cm² - pole trapezu

108+84=192cm² - suma pól deltoidu i trapezu
192*3 = 576 - Pole kwadratu

Pk=a²
576=a²
a=√576
a=24

Ob=4a = 4*24 = 96cm.
Odp. obwód kwadratu wynosi 96cm.

zad.3
Pd = pole dużego koła
Pm = pole małego koła

Pd= πr² = π12² = 144π
Pm = πr² = π6² = 36π

Pd:Pm = 4 -duże koło jest 4razy większe od małego
zatem stosunek wielkości pól = 1:3