1.Promień koła samochodu wynosi 40cm. Ile obrotów na sekundę wykonuję koło gdy samochód jedzie z szybkością 108 km/h????

2.Punkt materialny dokonuje w czasie 1 sek. 10 obiegów po obwodzie koła o promieniu 10cm.Oblicz okres ruchu,szybkość liniową i wartość przyspieszenia dośrodkowego.

3.W atomie wodoru elektron krąży wokół jądra z częstotliwością obiegów równą 0,7 *10 do 16Hz.Promień atomu wynosi 0,5*10 do -10.Oblicz szybkość liniową elektronu w km/s (km na sekundę).

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:54:04+01:00
1.Promień koła samochodu wynosi 40cm. Ile obrotów na sekundę wykonuję koło gdy samochód jedzie z szybkością 108 km/h????
Dane:
r=40cm=0,4m
v=108km/h=30m/s

Szukane:
f=?

Rozwiązanie:
v=w*r=2*pi*f*r
f=v/(2*pi*r)=30m/(6.28*0.4m/s)=11.94Hz

2.Punkt materialny dokonuje w czasie 1 sek. 10 obiegów po obwodzie koła o promieniu 10cm.Oblicz okres ruchu,szybkość liniową i wartość przyspieszenia dośrodkowego.
Dane:
f=10Hz
r=10cm=0,1m

Szukane:
T=?
v=?
a=?

Rozwiązanie:
T=1/f=0,1s
v=w*r=2*pi*f*r=2*3,14*10Hz*0,1m=6,28m/s
a=v^2/r=(6,28)^2/0,1=394,4m/s^2

3.W atomie wodoru elektron krąży wokół jądra z częstotliwością obiegów równą 0,7 *10 do 16Hz.Promień atomu wynosi 0,5*10 do -10.Oblicz szybkość liniową elektronu w km/s (km na sekundę).
Dane:
f=0,7*10^16 Hz
r=0,5*10^-10 m

Szukane:
v=?

Rozwiązanie:
v=w*r=2*pi*f*r=6.28*0,7*10^16*0,5*10^-10=2,2*10^6m/s=2,2*10^3km/s
3 5 3
2010-02-12T17:03:29+01:00
Zad 1.
V = ω * r , ω=2πf
V = 2πf * r
f = V/(2πr)
f = 30 m/s / (2π*0,4) ≈ 11,9 obrotów/s

zad 2.
f=10 Hz
r = 0,1 m

a) T = 1/f = 0.1 s
b)V = 2πrf ≈ 6,3 m/s
c) a = V²/r = (2πrf)²/r = 4π²rf² ≈ 394,8 m/s²

zad. 3.
Dane f, r
Szukane V
V = 2πrf = 2π * 0,5*10⁻¹⁰ m * 0,7 *10¹⁶ Hz ≈ 2.2 * 10⁶ m/s = 2,2 * 10³ km/s
3 5 3