Odpowiedzi

2010-02-12T16:44:27+01:00
Związek chemiczny, który jest wydzielany przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego.

Gruczoły są to narządy człowieka i zwierząt wydzielające różne substancje niezbędne dla organizmu. Gruczołami mogą być pojedyńcze komórki, ich skupienia lub wyodrębnione narządy.
Gruczoły dokrewne inaczej zwane gruczołami wydzielania wewnętrznego
lub gruczołami endokrynowych.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T16:49:27+01:00
HORMONY
substancje biologicznie czynne, niosące specyficzną informację wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i zwierzęta. Regulują przebieg procesów metabolicznych, wzrost, rozwój i rozmnażanie się organizmów. Do hormonów roślinnych (fitohormonów) zalicza się: auksyny, cytokininy, gibereliny, etylen, kwas abscysynowy. Hormony zwierzęce wytwarzane są w gruczołach układu dokrewnego, wydzielane do krwi i nią rozprowadzane po całym organizmie lub też wytwarzane w komórkach i oddziałujące na sąsiednie komórki (hormony tkankowe). Hormony oddziałują tylko na te komórki, które posiadają odpowiednie receptory w błonie komórkowej (hormony białkowe) lub w cytoplazmie (hormony sterydowe). Hormony powodują zmianę przepuszczalności błony komórkowej, zmianę aktywności enzymów i aktywację bądź dezaktywację określonych genów. Hormony zwierzęce można podzielić na białkowe, peptydowe, sterydowe i pochodne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.