1. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów.
2. Warunki życia ludzi w najbliższym otoczeniu,
3. Zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych.
4. Przemiany chemiczne znane z życia codziennego.
5. Podstawowe zjawiska fizyczne i ich zastosowanie.
6. Znaczenie wybranych gatunków roślin, grzybów i zwierząt dla człowieka.
7. Bakterie i wirusy - zagrożenia i korzyści dla człowieka.
8. Substancje szkodliwe, etapy rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania biologicznego, zasady higieny.
9. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.
10. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka.

Potrzebne na TEST !!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-13T18:26:57+01:00
To znajdziesz w Książce `Gimnazjum Biologia Operon` na str . 17-62 . ';]
3 3 3