Odpowiedzi

2010-02-12T22:19:44+01:00
Gegenuber der Tur befindet sich Fenster. - Na przeciwko drzwi jest okno.
Unter dem Fenster steht Couch. - Pod oknem stoi tapczan.

Ogólnie jest dobrze. Brakuje tylko rodzajników.

Gegenüber der Tür befindet sich das Fenster. - Na przeciwko drzwi znajduje się okno.

Unter dem Fenster steht die Couch. - Pod oknem stoi tapczan.