1) Przewidywany czas działania żarówki o mocy 75W wynosi 1100godzin.Ile kilowatogodzin energii zużyje ona w tym czasie???
2) Z 12-woltowego akumulatora mozna przez 5 godzin czerpac prad o natezeniu 10A.Oblicz energje,jaka mozna pobrac z akumulatora.
3)Oblicz energie jaka przekaze ładunkowi 1C;
a)bateria ogniw chemicznych o SEM 6V,
b)zasilacz wysokim napieciu o SEM 5kV
4)Oblicz SEM zródła ,przez które przepływa prad o napieciu 15mA,jesli w ciagu 10min przekazuje ono nosnikom ładunku energie 180J. PROSZE O POMOC

1

Odpowiedzi

2010-02-12T17:46:40+01:00
1. P=75W
t=1100h
W=?
W=P*t=75W*1100h=82500Wh=82,5kWh
2. U=12V
I=10A
t=5h
W=?
W=U*I*t=12V*10A*5h=600Wh=0,6kWh
3. q=1C
U1=6V
U2=5kV=5000V
W1, W2 - ?
W=U*I*t
I*t=q
W=q*U
W1=1C*6V=6J
W2=1C*5000V=5000J=5kJ
4. I=15mA=0,015A
t=10min=600s
W=180J
E=U=?
W=U*I*t
U=W/(I*t)=180J/(0,015A*600s)=20V