Spośród podanych w ramce cech budowy ptaków wybierz i wpisz te które odpowiadają za przystosowanie tych zwierząt do lotu.

_____________________________________________________________
pióra pokrywające ciało, kości pneumatyczne, pióra skrzydeł,
pióra ogona, kończyny przednie w postaci skrzydeł,
brak zębów
___________________________________________________________•Zmniejszenie ciężaru ciała - ________________________
•Tworzenie powierzchni lotnych - ___________________________
•Sterowanie lotem - ________________________________________
•Opływowy kształt ciała - __________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T17:14:22+01:00
Zmniejszenie ciężaru ciała - kości pneumatyczne
•Tworzenie powierzchni lotnych - pióra skrzydeł
•Sterowanie lotem - pióra ogona
•Opływowy kształt ciała - pióra pokrywające ciało
166 4 166