1.Oblicz wartości liczbowe podanych wyrażeń dla x=3.
a)x (do potęgi trzeciej) - 2x (do potęgi 2 - 5x - 7
b)x-1/x+2
c) pierwiastek z x (do potęgi drugiej) + 40

2.
b)(x+ jedna trzecia) / (x+1)
a)x (do potęgi drugiej) - jedna druga x +2

3.
a)-2x(do potęgi drugiej) -4x- 0,5
b)3x+1,2 / x-0,3

4.Oblicz wartość wyrażenia x(do potęgi drugiej) -6x + 8 dla:
a)x=4
b)x=2
d)x=jedna piąta
e)x=0,2

5.Oblicz wartość wyrażenia x(do potęgi drugiej) - 2y(do potęgi drugiej) +xy dla:
a)x=2 i y=-5
b)x=-jedna druga i y = dwie trzecie
c)x=-(dwa i jedna druga) i y=- ( jeden i jedna czwarta)
d)x=-0,3 i y=-0,7


6.Oblicz wartość wyrażenia 2 / (jedna x) + ( jedna y) dla:
a)x=4 i y=5
b)x=-3 i y=8
c)x=- jedna trzecia i y= - jedna siódma

7.Oblicz wartość wyrażenia b kwadrat - 4ac dla:
a)a=2 b=-3 c=-2
b)a=1 b=jedna czwarta c=- jedna druga
c)a=-0,2 b=-1 c=-0,3Proszę o wszystkie obliczenia.
(zapisane w nawiasach słowa oznaczają liczby ułamkowe)
2

Odpowiedzi

2010-02-12T18:28:12+01:00
1.
a) x³ - 2x² - 5x - 7 = 27 - 18 - 30 - 7 = -28
b) 2 / 5 = ⅖
c) √x² + 40 = 43
2.
b) x + ( jedna trzecia) / x + 1 = 3 ( jedna trzecia) / 4 = 3 (jedna trzecia) * ¼= ⅚
a) x² - ½x + 2 = 9 - 1,5 +2 = 9,5
3. a) -2x²- 4x - 0.5 = -18 - 12 - 0.5 = -30,5
b) 3x + 1,2 / x - 0.3 = 9 + 1,5 / 2,7 = 10,5 / 2,7 = 3 ( dwadzieścia cztery dwudziestych siódmych)
4.
a) x² - 6x + 8 = 16 - 24 + 8 = 0
b) x² - 6x + 8= 4 - 12 + 8 = 0
d) x² - 6x + 8 = ( jedna dwudziesta piąta) - ( sześć dwudziestych piątych) + 8 = 8 i (siedem dwudziestych piątych)
e) x²- 6x + 8 = 0,04 - 1,2 + 8 = 6,84
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T18:49:49+01:00
A)x (do potęgi trzeciej) - 2x (do potęgi 2 - 5x - 7=
27-18-15-7=-13
b)x-1/x+2=
3-1\3+2=(do wspolnego mianownika)
9\3-1/3+6/3=14\3=4i 2\3
c) pierwiastek z x (do potęgi drugiej) + 40=
3+40=43(pierwiastek z 3 do potegi drugiej=pierwiastek z 9 a to=3)
2.
b)(x+ jedna trzecia) / (x+1)=
3+1\3 \:4=(licznik do wspol.mian.)=
9\3+1\3 \:4=10\3:4=(4zamieniamy na ulamek i MNOZYMY przez odwrotnosc tzn)10\3*1\4=10\12=5\6
a)x (do potęgi drugiej) - jedna druga x +2=9-1\2*3+2=
9-3\2+2=(wspolny mianow. to 2)18\2-3\2+4\2=19\2=9 i1\2
3.
a)-2x(do potęgi drugiej) -4x- 0,5=
-2*9-4*3-0,5=
-18-12-0,5=-30,5
b)3x+1,2 / x-0,3=
9+1,2\3-0,3=
9+0,4-0,3=9,1
4.Oblicz wartość wyrażenia x(do potęgi drugiej) -6x + 8 dla:
a)16-24+8=0
b)4-12+8=0
c)1\25-6\5+8=
1\25-30\25+200\25=171\25=6i21\25
d)0,04-1,2+8=6,84

5.Oblicz wartość wyrażenia x(do potęgi drugiej) - 2y(do potęgi drugiej) +xy dla:
4-50-10=-56
b)1\4-8\9-1/3=(wspol.mian to 36)
9\36-32\36-12\36=-35\36
c)25\4-8\9-5\3=
225\36-32\36-60\36=133\36=3i25\36
d)0,09-0,98+0,21=-o,68
6.
8-1\5=
40\5-1\5=39\5=7i4\5

b)-6+8=2
c)-6-7=-13
7.
a)9+16=25
b)1\16+2=
1\16+32\16=33\16=2i1\16
c)1+0,24=1,24
mam nadzieje ze sie nigdzie nie pomylilam
6 3 6