Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T09:07:53+01:00
Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie, które można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku życia. Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć. Śmierć oznacza również koniec obowiązku opłacania składek.

Ubezpieczenia majątkowe to wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie:

* mienia (własności i innych praw majątkowych) albo
* odpowiedzialności cywilnej


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni każdą osobę, która kierując danym pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w wyniku poruszania się tego pojazdu.