Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T17:35:36+01:00
Przyczyną upadku Cesarstwa zachodnio-rzymskiego były:
- najazdy ludów barbarzyńskich: plemion Hunów, którzy w V w. złupili Italię i Galię, Wizygotów gromiących wojska rzymskie pod Adrianopolem i łupiących Półwysep Bałkański i Hiszpanię oraz Wandalów – plemię, które zajęło Afrykę Północną oraz zniszczyło Rzym w 455 r,
-nieustające migracje ludności, które rujnowały armię rzymską, a także niszczyły duże, przygraniczne obszary prowincji,
-uniemożliwienie chłopom wolnej pracy i życia, przez co powstały gospodarczo niszczycielskie latyfundia,
-panowanie Dioklecjana i Konstantyna, którzy źle dowodzili armią rzymską
3 5 3