Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T17:23:05+01:00
Kościół we wczesnym średniowieczu odegrał bardzo ważną rolę. Wczesne średniowiecze obejmuje okres od V wieku do XI wieku. W dalszej części mojej pracy rozwinę ten temat.
Kościół organizował wyprawy krzyżowe, były to wyprawy, których główną rolą była chrystianizacja pogan. Wyprawy te trwały od 1096 roku do upadku Akki w 1291 roku. Były one również odbierane negatywnie, gdyż ginęło w niej wielu ludzi.
Papiestwo mieszało się również w sprawy cesarstwa. Powstał konflikt o inwestyturę, między papiestwem a cesarstwem. Konflikt ten rozpoczął wydany w 1075 roku "Dyktatus pape" przez Grzegorza XVII.Zakończył się w 1122 roku po konkordacie warmackim, w którym Henryk VI oddał inwestyturę papiestwu.
Cesarze byli podporządkowani papiestwu, gdyż to papież nadawał koronę cesarzowi. Pierwsze takie nadanie miało miejsce w 800 roku. Koronowany został Karol Wielki. Natomiast w 962 roku zostało powtórzone i koronowany został Otton I. W zamian za tytuł cesarza, władca bronił Państwo Kościelne i pomagał w walce z państwami, które zagrażały papiestwu.
Duży wpływ Kościoła jest widoczny w kulturze. To właśnie przy kościołach znajdowały się szkoły, w których nauczano średniowiecznych ludzi. Książki były przepisywane przez duchowieństwo, które też się przyczyniły do rozwoju kultury. Nowe nurty filozoficzne powstały pod inspiracją Kościoła. Np tomizm zapoczątkowany przez Tomasza z Akwinu. Zastanawiał się on nad religią i jej prawdziwością, zbierał wszystkie za i przeciw, wtedy dopiero wyciągał wnioski. Najbardziej wykształconymi ludźmi byli duchowni. To oni umieli bezbłędnie posługiwać się łaciną.
Rozwój kultury był związany z szerzeniem się chrześcijaństwa. Do V wieku tylko Rzymianie, Celtowie oraz Frankowie byli plemionami chrześcijańskimi. Natomiast do XI wieku chrześcijaństwo objęło prawie całą Europę.
Podsumowując Kościół miał dużą rolę we wczesnym średniowieczu. Najważniejszą była chrystianizacja, czyli poszerzenie wiary. Mniej ważną była koronacja na cesarza oraz rola kulturowa. Reasumując Kościół oddziaływał na każdą dziedzinę życia. Gdyby nie on Europa nie rozwinęła by sie aż tak.
1 5 1